Van Khí Nén Airtec

With a AIRTEC quality of the product includes a all requests in the region of the air compressors work with electric.

Liên hệ với chúng tôi để được phục vụ tốt nhất:

Ông Quang  –  0902.567.181

Compare

Description

CÔNG TY TNHH TM-DV LÂM GIA PHÚ

 

* Địa chỉ: 94 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM

* Địa chỉ website: http://congnghiepthietbi.info/

* Địa chỉ website: http://congnghiepthietbi.mov.mn

** Công ty TNHH Thương Mại LGP: là 1 trong các nhà cung cấp thiết bị máy móc, phụ tùng công nghiệp, linh kiện, phụ kiện thay thế nhà xưởng, nhà phân phối hàng đầu tại Việt Nam.

** Van Hoạt động bằng điện

With a AIRTEC quality of the product includes a all requests in the region of the air compressors work with electric. Một khách hàng của bạn sẽ được sử dụng với sự cho phép AIRTEC của bạn cho việc áp dụng ứng dụng của bạn – điều này không đề cập đến thiết kế, kích thước và hiệu năng.

Series MS-20: MS-20-310 / 1-HN-411, MS-20-310 / 1-HN-412, MS-20-310 / 2-HN-411, MS-20-310 / 2-HN -412, MS-20-310 / 3-HN-411, MS-20-310 / 3-HN-412, MS-20-310 / 4-HN-411, MS-20-310 / 4-HN-412 , MS-20-310 / 5-HN-411, MS-20-310 / 5-HN-412, MS-20-310 / 6-HN-411, MS-20-310 / 6-HN-412, 23 -M-20-411, 23-M-20-412.

Dòng KM-09: KM-09-310-HN-441, KM-09-310-HN-411, KM-09-310-HN-442, KM-09-310-HN-412, KM-09-310 -HN-452, KM-09-310-HN-422, KM-09-310-HN-456, KM-09-310-HN-426, KM-09-310-HN-457, KM-09-310 -HN-427, KM-09-310-HN-461, KM-09-310-HN-431, KM-09-310-HN-462, KM-09-310-HN-432, KM-09-310 -HN-570, KM-09-310-HN-500, KM-09-310-HN-560, KM-09-310-HN-530, KM-09-310-HN-O42, KM-09-310 -HN-O12, KM-09-310-HN-O62, KM-09-510-HN, KM-09-511-HN, KM-09-520-HN, KM-09-530-HN, KM-09 -533-HN, KM-09-534-HN.

Van-Khi-Nen-Airtec

Hình ảnh: Van Khí Nén Airtec

Model: mô hình đầy đủ chính xác trong catalogue, link download catalog

Series MS-18: MS-18-310 / 1-HN-411, MS-18-310 / 1-HN-412, MS-18-310 / 1-HN-422, MS-18-310 / 1-HN -426, MS-18-310 / 1-HN-427, MS-18-310 / 1-HN-431, MS-18-310 / 1-HN-432, MS-18-310 / 1-HN-500 , MS-18-310 / 1-HN-530, MS-18-310 / 1-HN-O 12, MS-18-310 / 1-HN-O 32, MS-18-310 / 2-HN-411, MS -18-310 / 2-HN-412, MS-18-310 / 2-HN-422, MS-18-310 / 2-HN-426, MS-18-310 / 2-HN-427, MS-18 -310 / 2-HN-431, MS-18-310 / 2-HN-432, MS-18-310 / 2-HN-500, MS-18-310 / 2-HN-530, MS-18-310 / 2-HN-O12, MS-18-310 / 2-HN-O 32, MS-18-310 / 3-HN-411, MS-18-310 / 3-HN-412, MS-18-310 / 3 -HN-422, MS-18-310 / 3-HN-426, MS-18-310 / 3-HN-427, MS-18-310 / 3-HN-431, MS-18-310 / 3-HN -432, MS-18-310 / 3-HN-500, MS-18-310 / 3-HN-530, MS-18-310 / 3-HN-O 12, MS-18-310 / 3-HN-O 32 , MS-18-310 / 4-HN-411, MS-18-310 / 4-HN-412, MS-18-310 / 4-HN-422, MS-18-310 / 4-HN-426, MS -18-310 / 4-HN-427, MS-18-310 / 4-HN-431, MS-18-310 / 4-HN-432, MS-18-310 / 4-HN-500,MS-18-310 / 4-HN-530, MS-18-310 / 4-HN-O 12, MS-18-310 / 4-HN-O 32, MS-18-310 / 5-HN-411, MS- 18-310 / 5-HN-412, MS-18-310 / 5-HN-422, MS-18-310 / 5-HN-426, MS-18-310 / 5-HN-427, MS-18- 310/5-HN-431, MS-18-310 / 5-HN-432, MS-18-310 / 5-HN-500, MS-18-310 / 5-HN-530, MS-18-310 / 5-HN-O 12, MS-18-310 / 5-HN-O 32, MS-18-310 / 6-HN-411, MS-18-310 / 6-HN-412, MS-18-310 / 6- HN-422, MS-18-310 / 6-HN-426, MS-18-310 / 6-HN-427, MS-18-310 / 6-HN-431, MS-18-310 / 6-HN- 432, MS-18-310 / 6-HN-500, MS-18-310 / 6-HN-530, MS-18-310 / 6-HN-O 12, MS-18-310 / 6-HN-O 32, 23-SP-011-411, 23-SP-011-412, 23-SP-011-422, 23-SP-011-426, 23-SP-011-427, 23-SP-012-431, 23- SP-012-432, 23-SP-011-1-711, 23-SP-011-1-712, 23-SP-011-1-712, 23-SP-011-1-722, 23-SP- 011-1-725, 23-SP-011-1-727, 23-SP-012-1-732, 23-SP-011-5-O12, 23-SP-012-5-O32, 28-ST- 01, 28-ST-04-112, 28-ST-04-127, 28-ST-06-112, 28-ST-06-127, 28-ST-06-K3-112, 28-ST-06- K3-127.

Dòng M-20: M-20-510-HN-411, M-20-510-HN-412, M-20-510-HN, M-20-520-HN, M-20-530-HN, M -20-533-HN, 28-ST-02-01, 28-ST-09-112, 28-ST-09-127, 28-ST-10-112, 28-ST-10-127, 28-ST -10-K3-112, 28-ST-10-K3-127, 28-ST-02-2-05, 28-ST-02-2-07.

Dòng M-04: M-04-310-HN-441, M-04-310-HN-442, M-04-310-HN-452, M-04-310-HN-456, M-04-310 -HN-457, M-04-310-HN-461, M-04-310-HN-462, M-04-310-HN-411, M-04-310-HN-412, M-04-310 -HN-422, M-04-310-HN-426, M-04-310-HN-431, M-04-310-HN-432, M-04-310-HN-570, M-04-310 -HN-560, M-04-310-HN-500, M-04-310-HN-530, M-04-310-HN-O42, M-04-310-HN-O62, M-04-310 -HN-O12, M-04-310-HN-O32, M-04-320-HN, M-04-510-HN-441, M-04-510-HN-442, M-04-510-HN -452, M-04-510-HN-456, M-04-510-HN-457, M-04-510-HN-461, M-04-510-HN-462, M-04-510-HN -411, M-04-510-HN-412, M-04-510-HN-422, M-04-510-HN-426, M-04-510-HN-431, M-04-510-HN -432, M-04-510-HN-570, M-04-510-HN-560, M-04-510-HN-500, M-04-510-HN-530, M-04-510-HN -O42, M-04-510-HN-O62, M-04-510-HN-O 12, M-04-510-HN-O 32, M-04-511-HN, M-04-520-HN, M -04-530-HN, M-04-533-HN, R-281/2, R-281/3, R-281/4, R-281/5, R-281/6,R-283/8, R-281/10, R-283/2, R-283/3, R-283/4, R-283/5, R-283/6, R-283/10, R- 283/12, 23-SP-011-411, 23-SP-011-412, 23-SP-011-422, 23-SP-011-426, 23-SP-011-427, 23-SP-012-427, 431, 23-SP-012-432, 23-SP-011-1-711, 23-SP-011-1-712, 23-SP-011-1-712, 23-SP-011-1-722, 23-SP-011-1-727, 23-SP-012-1-732, 28-ST-01, 28-ST-04-112, 28-ST-04- 127, 28-ST-06-112, 28-ST-06-127, 28-ST-06-K3-112, 28-ST-06-K3-127.

Series BM-01: BM-01-310-HNR-461, BM-01-310-HNT-461, BM-01-310-HNR-462, BM-01-310-HNT-462, BM-01-310 -HNR-452, BM-01-310-HNT-452, BM-01-310-HNR-456, BM-01-310-HNT-456, BM-01-310-HNR-457, BM-01-310 -HNT-457, BM-01-310-HNR-431, BM-01-310-HNT-431, BM-01-310-HNR-432, BM-01-310-HNT-432, BM-01-310 -HNR-422, BM-01-310-HNT-422, BM-01-310-HNR-426, BM-01-310-HNT-426, BM-01-310-HNR-427, BM-01-310 -HNT-427, BM-01-312-HN, BM-01-310 / 2-HN, BM-01-312 / 2-HN, BM-01-314 / 2-HN, BM-01-510-HNR -461, BM-01-510-HNT-461, BM-01-510-HNR-462, BM-01-510-HNT-462, BM-01-510-HNR-452, BM-01-510-HNT -452, BM-01-510-HNR-456, BM-01-510-HNT-456, BM-01-510-HNR-457, BM-01-510-HNT-457, BM-01-510-HNR -431, BM-01-510-HNT-431, BM-01-510-HNR-432, BM-01-510-HNT-432, BM-01-510-HNR-422, BM-01-510-HNT -422, BM-01-510-HNR-426, BM-01-510-HNT-426, BM-01-510-HNR-427, BM-01-511-HN,BM-01-535-HN, BM-01-530-HN, BM-01-533-HN, BM-01-530-HN, BM-01-533-HN, BM-01-534-HN, BME-01-530-HN, BME-01-533-HN, BME- 01-534-HN, BM-01-310-HN, BM-01-312-HN, BM-01-510-HN, BM-01-511-HN, BM-01-310 / 2-HN, BM- 01-312 / 2-HN, BM-01-314 / 2-HN, BM-01-520-HN, BM-01-530-HN, BM-01-533-HN, BM-01-534-HN, BME-01-520-HN.

Van-Khi-Nen-Airtec

Dòng M-05: M-05-310-HN-441, M-05-310-HN-411, M-05-310-HN-442, M-05-310-HN-412, M-05-310 -HN-452, M-05-310-HN-422, M-05-310-HN-456, M-05-310-HN-426, M-05-310-HN-457, M-05-310 -HN-427, M-05-310-HN-461, M-05-310-HN-431, M-05-310-HN-462, M-05-310-HN-432, M-05-310 -HN-570, M-05-310-HN-500, M-05-310-HN-560, M-05-310-HN-530, M-05-310-HN-O42, M-05-310 -HN-O12, M-05-310-HN-O62, M-05-310-HN-O32, M-05-311-HN, MO-05-311-HN, M-05-320-HN, ME -05-311-HN, ME-05-320-HN, M-05-510-HN, M-05-511-HN, M-05-520-HN, M-05-530-HN, M-05 -533-HN, M-05-534-HN, ME-05-511-HN, ME-05-520-HN, M-05-510-HN, M-05-511-HN, ME-05-511 -HN, ME-05-511-HN-Q, M-05-520-HN, ME-05-520-HN, ME-05-520-HN-Q, M-05-530-HN, M-05 -533-HN, M-05-534-HN,

Series BM-02: BM-02-310-HNR-461, BM-02-310-HNT-461, BM-02-310-HNR-462, BM-02-310-HNT-462, BM-02-310 -HNR-452, BM-02-310-HNT-452, BM-02-310-HNR-456, BM-02-310-HNT-456, BM-02-310-HNR-457, BM-02-310 -HNT-457, BM-02-310-HNR-431, BM-02-310-HNT-431, BM-02-310-HNR-432, BM-02-310-HNT-432, BM-02-310 -HNR-422, BM-02-310-HNT-422, BM-02-310-HNR-426, BM-02-310-HNT-426, BM-02-310-HNR-427, BM-02-310 -HNT-427, BM-02-310-HN, BM-02-312-HN, BM-02-310 / 2-HN, BM-02-312 / 2-HN, BM-02-314 / 2-HN , BM-02-510-HNR-461, BM-02-510-HNT-461, BM-02-510-HNR-462, BM-02-510-HNT-462, BM-02-510-HNR-452 , BM-02-510-HNT-452, BM-02-510-HNR-456, BM-02-510-HNT-456, BM-02-510-HNR-457, BM-02-510-HNT-457 , BM-02-510-HNR-431, BM-02-510-HNT-431, BM-02-510-HNR-432, BM-02-510-HNT-432, BM-02-510-HNR-422 , BM-02-510-HNT-422, BM-02-510-HNR-426, BM-02-510-HNT-426, BM-02-510-HNR-427,BM-02-510-HN, BM-02-510-HN, BM-02-510-HN, BM-02-520-HN, BM-02-510-HN, BM-02-511-HN, BM-02-520-HN, BME-02-511-HN, BME-02-520-HN, BM-02-312-HN BM-02-510-HN, BM-02-511-HN, BM-02-310 / 2-HN, BM-02-312 / 2-HN, BM-02-314 / 2 -HN, BM-02-520-HN, BM-02-530-HN, BM-02-533-HN, BM-02-534-HN, BME-02-520-HN, BME-02-530-HN , BME-02-533-HN, BME-02-534-HN.

Van-Khi-Nen-Airtec-Pittong

Điều này hầu hết đều tương thích với khách hàng!

* Công ty TNHH TM-DV Lâm Gia Phú

* Địa chỉ: 94 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò vấp, TP.HCM

 

* Hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ tốt nhất:

Mobi điện thoại: 0902.567.181 _ Nguyễn Văn Quang

Email: quang@lamgiaphu.com

Skype: quang.lgp

 

* Các mặt hàng có sẵn – Giá cạnh tranh

* Đặt uy tín lên hàng đầu

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Van Khí Nén Airtec”

Your email address will not be published. Required fields are marked *