Van Khí Nén Airtec Series MS-20

Van Airtec bao gồm tất cả các yêu cầu trong khu vực của các van khí nén hoạt động bằng điện.
Liên hệ với chúng tôi Để được tốt nhất:
Mr Quang – 0902.567.181

Compare

Description

CÔNG TY TNHH TM-DV LÂM GIA PHÚ

 

* Địa chỉ: 94 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM

* Địa chỉ website: http://congnghiepthietbi.info/

* Địa chỉ website: http://congnghiepthietbi.mov.mn

** LGP Trading co., Ltd: là 1 trong những nhà cung cấp máy móc thiết bị, phụ tùng công nghiệp, linh kiện, phụ kiện thay thế nhà xưởng, là nhà phân phối thiết bị tự động hóa hàng đầu tại Việt Nam.

** Van Hoạt động bằng điện

Với một loạt các sản phẩm chất lượng cao AIRTEC bao gồm tất cả các yêu cầu trong khu vực của các van khí nén hoạt động bằng điện. Là một khách hàng bạn sẽ tìm thấy một cách nhanh chóng AIRTEC quyền cho van ứng dụng của bạn – mà không ảnh hưởng đến thiết kế, kích thước hoặc hiệu suất.

Series MS-20: MS-20-310/1-HN-411, MS-20-310/1-HN-412, MS-20-310/2-HN-411, MS-20-310/2-HN-412, MS-20-310/3-HN-411, MS-20-310/3-HN-412, MS-20-310/4-HN-411, MS-20-310/4-HN-412, MS-20-310/5-HN-411, MS-20-310/5-HN-412, MS-20-310/6-HN-411, MS-20-310/6-HN-412, 23-M-20-411, 23-M-20-412.

Series KM-09: KM-09-310-HN-441, KM-09-310-HN-411, KM-09-310-HN-442, KM-09-310-HN-412, KM-09-310-HN-452, KM-09-310-HN-422, KM-09-310-HN-456, KM-09-310-HN-426, KM-09-310-HN-457, KM-09-310-HN-427, KM-09-310-HN-461, KM-09-310-HN-431, KM-09-310-HN-462, KM-09-310-HN-432, KM-09-310-HN-570, KM-09-310-HN-500, KM-09-310-HN-560, KM-09-310-HN-530, KM-09-310-HN-O42, KM-09-310-HN-O12, KM-09-310-HN-O62, KM-09-510-HN, KM-09-511-HN, KM-09-520-HN, KM-09-530-HN, KM-09-533-HN, KM-09-534-HN.

van-khi-nen-dien-airtec

Hình ảnh: Sản phẩm Van Khí Nén Airtec Hoạt Động Bằng Điện

Model:

Series MS-18: MS-18-310/1-HN-411, MS-18-310/1-HN-412, MS-18-310/1-HN-422, MS-18-310/1-HN-426, MS-18-310/1-HN-427, MS-18-310/1-HN-431, MS-18-310/1-HN-432, MS-18-310/1-HN-500, MS-18-310/1-HN-530, MS-18-310/1-HN-O12, MS-18-310/1-HN-O32, MS-18-310/2-HN-411, MS-18-310/2-HN-412, MS-18-310/2-HN-422, MS-18-310/2-HN-426, MS-18-310/2-HN-427, MS-18-310/2-HN-431, MS-18-310/2-HN-432, MS-18-310/2-HN-500, MS-18-310/2-HN-530, MS-18-310/2-HN-O12, MS-18-310/2-HN-O32, MS-18-310/3-HN-411, MS-18-310/3-HN-412, MS-18-310/3-HN-422, MS-18-310/3-HN-426, MS-18-310/3-HN-427, MS-18-310/3-HN-431, MS-18-310/3-HN-432, MS-18-310/3-HN-500, MS-18-310/3-HN-530, MS-18-310/3-HN-O12, MS-18-310/3-HN-O32, MS-18-310/4-HN-411, MS-18-310/4-HN-412, MS-18-310/4-HN-422, MS-18-310/4-HN-426, MS-18-310/4-HN-427, MS-18-310/4-HN-431, MS-18-310/4-HN-432, MS-18-310/4-HN-500, MS-18-310/4-HN-530, MS-18-310/4-HN-O12, MS-18-310/4-HN-O32, MS-18-310/5-HN-411, MS-18-310/5-HN-412, MS-18-310/5-HN-422, MS-18-310/5-HN-426, MS-18-310/5-HN-427, MS-18-310/5-HN-431, MS-18-310/5-HN-432, MS-18-310/5-HN-500, MS-18-310/5-HN-530, MS-18-310/5-HN-O12, MS-18-310/5-HN-O32, MS-18-310/6-HN-411, MS-18-310/6-HN-412, MS-18-310/6-HN-422, MS-18-310/6-HN-426, MS-18-310/6-HN-427, MS-18-310/6-HN-431, MS-18-310/6-HN-432, MS-18-310/6-HN-500, MS-18-310/6-HN-530, MS-18-310/6-HN-O12, MS-18-310/6-HN-O32, 23-SP-011-411, 23-SP-011-412, 23-SP-011-422, 23-SP-011-426, 23-SP-011-427, 23-SP-012-431, 23-SP-012-432, 23-SP-011-1-711, 23-SP-011-1-712, 23-SP-011-1-712, 23-SP-011-1-722, 23-SP-011-1-725, 23-SP-011-1-727, 23-SP-012-1-732, 23-SP-011-5-O12, 23-SP-012-5-O32, 28-ST-01, 28-ST-04-112, 28-ST-04-127, 28-ST-06-112, 28-ST-06-127, 28-ST-06-K3-112, 28-ST-06-K3-127.

Series M-20: M-20-510-HN-411, M-20-510-HN-412, M-20-510-HN, M-20-520-HN, M-20-530-HN, M-20-533-HN, 28-ST-02-01, 28-ST-09-112, 28-ST-09-127, 28-ST-10-112, 28-ST-10-127, 28-ST-10-K3-112, 28-ST-10-K3-127, 28-ST-02-2-05, 28-ST-02-2-07.

Series M-04: M-04-310-HN-441, M-04-310-HN-442, M-04-310-HN-452, M-04-310-HN-456, M-04-310-HN-457, M-04-310-HN-461, M-04-310-HN-462, M-04-310-HN-411, M-04-310-HN-412, M-04-310-HN-422, M-04-310-HN-426, M-04-310-HN-431, M-04-310-HN-432, M-04-310-HN-570, M-04-310-HN-560, M-04-310-HN-500, M-04-310-HN-530, M-04-310-HN-O42, M-04-310-HN-O62, M-04-310-HN-O12, M-04-310-HN-O32, M-04-320-HN, M-04-510-HN-441, M-04-510-HN-442, M-04-510-HN-452, M-04-510-HN-456, M-04-510-HN-457, M-04-510-HN-461, M-04-510-HN-462, M-04-510-HN-411, M-04-510-HN-412, M-04-510-HN-422, M-04-510-HN-426, M-04-510-HN-431, M-04-510-HN-432, M-04-510-HN-570, M-04-510-HN-560, M-04-510-HN-500, M-04-510-HN-530, M-04-510-HN-O42, M-04-510-HN-O62, M-04-510-HN-O12, M-04-510-HN-O32, M-04-511-HN, M-04-520-HN, M-04-530-HN, M-04-533-HN, R-281/2, R-281/3, R-281/4, R-281/5, R-281/6, R-281/8, R-281/10, R-283/2, R-283/3, R-283/4, R-283/5, R-283/6, R-283/10, R-283/12, 23-SP-011-411, 23-SP-011-412, 23-SP-011-422, 23-SP-011-426, 23-SP-011-427, 23-SP-012-431, 23-SP-012-432, 23-SP-011-1-711, 23-SP-011-1-712, 23-SP-011-1-712, 23-SP-011-1-722, 23-SP-011-1-725, 23-SP-011-1-727, 23-SP-012-1-732, 28-ST-01, 28-ST-04-112, 28-ST-04-127, 28-ST-06-112, 28-ST-06-127, 28-ST-06-K3-112, 28-ST-06-K3-127.

Series BM-01: BM-01-310-HNR-461, BM-01-310-HNT-461, BM-01-310-HNR-462, BM-01-310-HNT-462, BM-01-310-HNR-452, BM-01-310-HNT-452, BM-01-310-HNR-456, BM-01-310-HNT-456, BM-01-310-HNR-457, BM-01-310-HNT-457, BM-01-310-HNR-431, BM-01-310-HNT-431, BM-01-310-HNR-432, BM-01-310-HNT-432, BM-01-310-HNR-422, BM-01-310-HNT-422, BM-01-310-HNR-426, BM-01-310-HNT-426, BM-01-310-HNR-427, BM-01-310-HNT-427, BM-01-312-HN, BM-01-310/2-HN, BM-01-312/2-HN, BM-01-314/2-HN, BM-01-510-HNR-461, BM-01-510-HNT-461, BM-01-510-HNR-462, BM-01-510-HNT-462, BM-01-510-HNR-452, BM-01-510-HNT-452, BM-01-510-HNR-456, BM-01-510-HNT-456, BM-01-510-HNR-457, BM-01-510-HNT-457, BM-01-510-HNR-431, BM-01-510-HNT-431, BM-01-510-HNR-432, BM-01-510-HNT-432,BM-01-510-HNR-422, BM-01-510-HNT-422, BM-01-510-HNR-426, BM-01-510-HNT-426, BM-01-510-HNR-427, BM-01-511-HN, BM-01-520-HN, BM-01-530-HN, BM-01-533-HN, BM-01-534-HN, BME-01-530-HN, BME-01-533-HN, BME-01-534-HN, BM-01-310-HN, BM-01-312-HN, BM-01-510-HN, BM-01-511-HN, BM-01-310/2-HN, BM-01-312/2-HN, BM-01-314/2-HN, BM-01-520-HN, BM-01-530-HN, BM-01-533-HN, BM-01-534-HN, BME-01-520-HN.

van-khi-nen-dien-airtec

Series M-05: M-05-310-HN-441, M-05-310-HN-411, M-05-310-HN-442, M-05-310-HN-412, M-05-310-HN-452, M-05-310-HN-422, M-05-310-HN-456, M-05-310-HN-426, M-05-310-HN-457, M-05-310-HN-427, M-05-310-HN-461, M-05-310-HN-431, M-05-310-HN-462, M-05-310-HN-432, M-05-310-HN-570, M-05-310-HN-500, M-05-310-HN-560, M-05-310-HN-530, M-05-310-HN-O42, M-05-310-HN-O12, M-05-310-HN-O62, M-05-310-HN-O32,  M-05-311-HN, MO-05-311-HN, M-05-320-HN, ME-05-311-HN, ME-05-320-HN, M-05-510-HN, M-05-511-HN, M-05-520-HN, M-05-530-HN, M-05-533-HN, M-05-534-HN, ME-05-511-HN, ME-05-520-HN, M-05-510-HN, M-05-511-HN, ME-05-511-HN, ME-05-511-HN-Q, M-05-520-HN, ME-05-520-HN, ME-05-520-HN-Q, M-05-530-HN, M-05-533-HN, M-05-534-HN,

Series BM-02: BM-02-310-HNR-461, BM-02-310-HNT-461, BM-02-310-HNR-462, BM-02-310-HNT-462, BM-02-310-HNR-452, BM-02-310-HNT-452, BM-02-310-HNR-456, BM-02-310-HNT-456, BM-02-310-HNR-457, BM-02-310-HNT-457, BM-02-310-HNR-431, BM-02-310-HNT-431, BM-02-310-HNR-432, BM-02-310-HNT-432, BM-02-310-HNR-422, BM-02-310-HNT-422, BM-02-310-HNR-426, BM-02-310-HNT-426, BM-02-310-HNR-427, BM-02-310-HNT-427, BM-02-310-HN, BM-02-312-HN, BM-02-310/2-HN, BM-02-312/2-HN, BM-02-314/2-HN, BM-02-510-HNR-461, BM-02-510-HNT-461, BM-02-510-HNR-462, BM-02-510-HNT-462, BM-02-510-HNR-452, BM-02-510-HNT-452, BM-02-510-HNR-456, BM-02-510-HNT-456, BM-02-510-HNR-457, BM-02-510-HNT-457, BM-02-510-HNR-431, BM-02-510-HNT-431, BM-02-510-HNR-432, BM-02-510-HNT-432, BM-02-510-HNR-422, BM-02-510-HNT-422, BM-02-510-HNR-426, BM-02-510-HNT-426, BM-02-510-HNR-427, BM-02-510-HNT-427, BM-02-510-HN, BM-02-511-HN, BM-02-520-HN, BME-02-511-HN, BME-02-520-HN, BM-02-312-HN BM-02-510-HN, BM-02-511-HN, BM-02-310/2-HN, BM-02-312/2-HN, BM-02-314/2-HN, BM-02-520-HN, BM-02-530-HN, BM-02-533-HN, BM-02-534-HN, BME-02-520-HN, BME-02-530-HN, BME-02-533-HN, BME-02-534-HN.

xilanh-khi-nen-Airtec

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!

* Công ty TNHH TM-DV Lâm Gia Phú

* Địa chỉ : 94 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò vấp, TP.HCM

 

* Hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ tốt nhất:

Mobi phone: 0902.567.181 _ Nguyễn Văn Quang

Email: quang@lamgiaphu.com

Skype: quang.lgp

 

* Hàng có sẵn – Giá cạnh tranh

* Đặt uy tín lên hàng đầu

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Van Khí Nén Airtec Series MS-20”

Your email address will not be published. Required fields are marked *